Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

 

Tradiční čínská medicína (TČM) pojímá člověka a přístup k jeho léčbě holisticky. Respektuje princip lidského těla, ve kterém vše souvisí se vším. Jde v podstatě o protikladný přístup, než má ve zvyku západní medicína, která léčí jednotlivé části těla specialisty. Lékař napraví určitý problém, nicméně častokrát na úkor jiné části těla. TČM pracuje s člověkem jako celkem a velmi moudře ví, že oslabí-li se jeden orgán, následuje dominový efekt, kdy oslabení postihne i další části těla. Zároveň je samozřejmě ovlivněna i psychika jednotlivce. Mohou vznikat negativní emoce, které zpět ovlivní určitý orgán a takto se rozvíjí koloběh nerovnováhy. Jde o velmi hluboký a logický přístup k člověku a jeho zdraví, ze kterého naprosto jasně vyplývá, že lidské tělo i duši nelze léčit odděleně. TČM není žádná trendová záležitost ani v ní nehledejme nahodilé objevy, jde o tisíce let vyvíjející se, dokonalý a ucelený systém, který využívá při léčbě čínské bylinné směsi, akupunkturu, masáže, cvičení a dietetikuTyto metody se výborně doplňují a díky tomu je možné vytvořit optimální individuálně zaměřený léčebný plán pro daného jedince a jeho problémy.

Diagnostika podle principů TČM

pulseVýchodní diagnostika se od naší západní velmi liší. Praktik čínské medicíny bere v potaz celkový vzhled člověka, jak se pohybuje, jak mluví, prozkoumá stav kůže, změří pulz na zápěstích, podívá se na jazyk. Klienta důkladně vyzpovídá. Zeptá se ho na životní styl, dále například  jaké počasí mu vyhovuje, jestli se potí, jak spí atd. U žen je velmi důležitá otázka týkající se gynekologie. Jak probíhá menstruační cyklus (pravidelnost, délka, PMS, bolesti ) velmi jasně ukáže, jak na tom zdraví ženy je.

 

 

Metody léčby

Dietetika

Léčba stravou je nezbytnou součástí tradiční čínské medicíny a ájurvédy.

U nemocného by měl lékař nejdříve změnit stravu a životosprávu. Mnohdy tyto změny pro vyléčení stačí.Pokud se stav nezlepší, je nutno předepsat bylinnou směs či provést akupunkturu.
– Doktor Sun Simiao (dynastie Tang)

Každá potravina má určitý terapeutický efekt. Východní medicína rozlišuje potraviny a byliny podle jejich teplotní povahy, chuti a do jakých orgánů směřují. Při výběru potravin se zohlední konstituce člověka, jeho zdravotní stav, věk, roční období. Neméně důležitá je kombinace potravin, techniky úpravy. Kdo jídlo uvařil a za jakých okolností bylo snědeno.

Fytoterapie

Čínské bylinné směsi respektují přesný stav a potřeby pacienta. V TČM proto neexistuje univerzální (např. jaterní) směs.  Z tohoto důvodu je důležitá přesná diagnostika, aby mohla být bylinná směs co nejlépe zacílena na daný problém. Byliny ve směsi mají jasnou hierarchii. Vzájemně se doplňují, posilují a konečný účinek se násobí k dosažení optimálního efektu. Léčivé směsi lze užívat formou odvarů, tablet či drceného prášku.

Množství bylin a jejich forma záleží na zdravotním stavu, věku a váze člověka. Při akutním onemocnění je většinou potřeba silnější dávky po kratší dobu. Při chronických stavech jsou dávky bylin  menší a podávají se dlouhodobě.

Velmi důležitý je způsob užívání bylin. Pokud terapeut neurčí jinak, byliny se berou na prázdný žaludek (nejdříve 30 min před jídlem nebo 1 hodinu po jídle). Byliny na chronické stavy se po dobu akutního onemocnění  zpravidla vysazují.

Ve své praxi používám tradiční bylinné směsi od firmy Giovanni Maciocia, Mycomedica, TCM Bohemia a  Patentní medicína. U těchto výrobců je zaručena stálá a velmi dobrá kvalita bylin.

Akupunktura

VHomerow11 lidském těle je síť drah (meridiánů), kterými proudí životní energie (čchi). Tyto dráhy jsou spojeny s jednotlivými orgány. Akupunktura je terapie,  při které se pomocí jehel ovlivňuje tok čchi stimulací akupunkturních bodů ležících na meridiánech.

Moxy

Moxování spočívá v nahřívání akupunkturních drah a bodů. Moxování je velice účinná a bezpečná metoda. Po krátké instruktáži to zvládne i laik a může tak moxy využívat při domácím léčení.

Baňky

Baňkování je velice efektivní metoda široce používána v TČM dlouhá staletí. Baňky jsou vyrobené z různých materiálů, nejčastěji se u nás používají skleněné nebo plastové. V baňce  se pomocí odsátí nebo vyhoření vytvoří podtlak a dojde k přisátí na kůži, podkoží a svalstva. Tím se docílí intenzivní stimulace místa, rozšíří se cévy, zrychlí průtok krve, aktivuje se energie.

Cvičení qigong

Tradiční čínské cvičení, které učí vnímat, kultivovat a ovládat Qi lidského těla. Jedná se o jednoduché sestavy cviků, které jsou určeny pro pěstování zdraví, síly, vitality a dlouhověkosti. Cvičení se zaměřuje na sjednocení těla a mysli skrze dech.

Tuina masáže

Prostřednictvím speciálních masážních  technik a práce s energií  se působí na akupunkturní dráhy a body a tím se harmonizuje tok Qi v drahách.